Cennik

Integracja Sensoryczna – diagnoza (3 spotkania) 450zł
Integracja Sensoryczna – terapia (55 min) 100zł
Integracja Sensoryczna – konsultacja (55 min)100zł
Terapia ręki – diagnoza (1 spotkanie)120zł
Terapia ręki – terapia (55 min)100zł
Terapia karmienia – diagnoza (wywiad + 2 spotkania)300zł
Terapia karmienia – konsultacja (55min)100zł
Terapia karmienia z SI 120zł
Trening słuchowy met. Johansena(pow. 6 r.ż.) – diagnoza wstępna220zł
Trening słuchowy met. Johansena(pow. 6 r.ż.) – rediagnoza150zł
Trening słuchowy met. Johansena(pon. 6 r.ż.) – diagnoza wstępna180zł
Trening słuchowy met. Johansena(pon. 6 r.ż.) – rediagnoza 120zł