Cennik

Integracja Sensoryczna – diagnoza (3 spotkania) 460zł
Integracja Sensoryczna – terapia (50 min) 110zł
Integracja Sensoryczna – konsultacja (55 min)110zł
Terapia ręki – diagnoza (1 spotkanie)120zł
Terapia ręki – terapia (50 min)110zł
Terapia karmienia – diagnoza (wywiad + 2 spotkania)300zł
Terapia karmienia – konsultacja (55min)110zł
Terapia karmienia z SI 130zł
Trening słuchowy met. Johansena(pow. 6 r.ż.) – diagnoza wstępna220zł
Trening słuchowy met. Johansena(pow. 6 r.ż.) – rediagnoza150zł
Trening słuchowy met. Johansena(pon. 6 r.ż.) – diagnoza wstępna180zł
Trening słuchowy met. Johansena(pon. 6 r.ż.) – rediagnoza 120zł