Cennik

Integracja sensoryczna
Diagnoza (3 spotkania) 450 zł
Terapia (55min) 95 zł
Konsultacja (60min) 95 zł
Terapia ręki
Diagnoza (1 spotkanie) 90 zł
Terapia (55min) 90 zł
Sensoryka dla Malucha
Opłata za jedne zajęcia 40 zł
Karnet za 4 zajęcia 145 zł
Trening Słuchowy Johansena (dziecko powyżej 6 roku życia)
Diagnoza wstępna 200 zł
Diagnoza kontrolna 140 zł
Trening Słuchowy Johansena (dziecko poniżej 6 roku życia)
Diagnoza wstępna 150 zł
Diagnoza kontrolna 100 zł