Cennik

Integracja sensoryczna
Diagnoza (3 spotkania) 350 zł
Terapia (55min) 80 zł
Konsultacja (60min) 80 zł
Terapia ręki
Diagnoza (1 spotkanie) 80 zł
Terapia (55min) 80 zł
Sensoryka dla Malucha
Opłata za jedne zajęcia 30 zł
Karnet za 4 zajęcia 100 zł
Trening Słuchowy Johansena (dziecko powyżej 6 roku życia)
Diagnoza wstępna 220 zł
Diagnoza kontrolna 140 zł
Trening Słuchowy Johansena (dziecko poniżej 6 roku życia)
Diagnoza wstępna 150 zł
Diagnoza kontrolna 100 zł