Trening Słuchowy Johansena

 

Twórcą Indywidualnej Stymulacji Słuchu J-Ias jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań nad Dysleksją. Stworzona przez dr K. Johansena stymulacja ma na celu poprawę odbioru bodźców słuchowych wykorzystując przy tym plastyczność neuronalną.

U dzieci przejawiających centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego możemy zauważyć problemy z poprawnym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych. Taka osoba nie ma możliwości w pełni wykorzystać słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. Przejawia się to w trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, koncentracji uwagi, tworzeniu wypowiedzi pisemnych.

Trening słuchowy Johansena przeznaczony jest dla dzieci, jak i dorosłych z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • nadwrażliwością słuchową,
 • szumami usznymi,
 • autyzmem,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji uwagi, szczególnie kiedy obok jest dużo różnych dźwięków,
 • trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • osobami z niedosłuchem,
 • osobami po udarach.

Czynniki mogące wpływać na powstawanie problemów z przetwarzaniem słuchowym są:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • wcześniactwo,
 • genetyczne predyspozycje,
 • mała ilość doświadczeń słuchowych,
 • urazy głowy,
 • ogólne opóźnienie rozwoju.

Efekty zaburzeń:

 • trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi na wypowiedziach ustnych,
 • brak rozumienia ustnych wypowiedzi,
 • mylenie podobnie brzmiących dźwięków,
 • cichy lub monotonny sposób mówienia,
 • nieprawidłowa artykulacja,
 • wrażliwość na wybrane dźwięki,
 • nieprawidłowa pisownia.

Przebieg terapii

Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest diagnoza, która opiera się na wywiadzie, badaniu lateralizacji, badaniu audiometrii tonalnej oraz teście dychotycznym. Następnie tworzona jest dla dziecka płyta CD z indywidualnie filtrowaną muzyką. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez słuchawki przez 10 min. Co 6-10 tygodni jest wykonywana kontrola sprawdzająca postępy. Po każdej kontroli dziecko otrzymuje przygotowaną dla niego płytę z programem terapeutycznym.